แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเกม AU2 Mobile สามารถติดต่อได้ที่

E-mail : support@dcp.co.th

 

เงื่อนไขในการให้บริการ

  1. ช่วงเวลาในการให้บริการ
    วัน : วันจันทร์ – ศุกร์
    เวลา : 9.30 – 18.00 น.

(งดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ยกเว้นปัญหาที่มีผลกระทบกับผู้เล่นทั้งหมดเช่น server down เป็นต้น)

  • : หากผู้เล่นทำการส่งเคสมาในช่วงวันหยุด ทีมงานจะทำการรวบรวมเคสและดำเนินการช่วยเหลืออีกครั้งในวันทำการ ยกตัวอย่างเช่น นาย A ส่งเคสมาในวันศุกร์ เวลา 19.00 น. ทีมงานจะทำการรวบรวมปัญหาอีกครั้งในวันจันทร์ถัดไปตั้งแต่ 9.30 – 18.00 น.

 

     2. การรับแจ้งปัญหาหาและการตอบกลับ

หากกรณีที่ผู้เล่นต้องการให้ทีมงานทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วงเหลือ (เฉพาะส่วนบุคคล) เช่นปัญหา เติมเงินแล้วไม่ได้รับเงิน, บัคเฉพาะไอดี - login เข้าตัวละครไม่ได้, ของหาย เป็นต้น รบกวนทำการติดต่อทีมงานเข้ามาโดยตรงที่ email: support@dcp.co.th เพื่อทำการแจ้งรายละเอียดปัญหาโดยรบกวนให้ทำการแจ้งรายละเอียดมาดังต่อได้นี้

     2.1 หัวข้อ email - รบกวนระบุเกมที่ท่านใช้บริการและแจ้งปัญหาของท่านอยู่ ชัดเจนเพื่อง่ายความรวดเร็วในการให้บริการ
                   ตัวอย่าง >>  [AU2]:เติมเงินแต่ไม่ได้รับเงินในเกม

    2.2 รายละเอียดส่วนตัว - รบกวนทำการแจ้งข้อมูล ID ของท่านมาให้ ครบถ้วนดังนี้
          2.2.1 ระบุเลข ID Account, Character Name ให้ถูกต้อง (สำคัญมาก)
          2.2.2 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมชื่อผู้ติดต่อ
          2.2.3 วันเวลาที่เกิดปัญหา เช่น เกิดปัญหาวันที่ xx เดือน xx 
          2.2.4 หากเป็นปัญหาเรื่องการเติมเงิน (กรณีเติมจาก Store) กรุณาส่งหน้าประวัติการสั่งซื้อ ไอเทม จาก Store (สำคัญ)